Skip to content Skip to footer
Hizmetlerimiz

ÇED Raporu Hazırlama

We make clean emotional design

Sizin için özel çözümler üretiyoruz…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin %2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

Uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında;

Firmaların çevre izinleri ve/veya çevre izin ve lisansları alınmakta, çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri yapılmakta, aylık düzenli olarak saha çalışmaları gerçekleştirilmekte, eğitimler verilmekte, daha az doğal kaynak tüketimi ve daha az atık üretimi sağlayan çevre dostu teknolojilerin kullanıldığı çevresel projeler araştırılmakta ve geliştirilmekte dolayısıyla firmanın çevresel yönden yasalara uygun ve sürdürülebilir bir çevresel yapıya ulaşması sağlanmaktadır.