Skip to content Skip to footer
Hizmetlerimiz

Entegre Yönetim Sistemleri

We make clean emotional design

Sizin için özel çözümler üretiyoruz…

 • Kuruluş faaliyetleri ile ilgili yasal ve diğer şartlar uygunluk değerlendirmeleri
 • Çevre boyut ve etkilerinin değerlendirilmesi, çevresel risk ve fırsat analizleri
 • Çevre yönetimi performans izleme parametrelerinin belirlenmesi, izlenmesi
 • Kuruluş ölçeğinde sera gazı emisyon envanteri ve karbon ayak izi hesaplamaları, raporlamaları
 • Kuruluş ölçeğinde emisyon azaltım eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi
 • Kent ölçeğinde sera gazı emisyon envanteri çalışmaları
 • Kent ölçeğinde ya da bölgesel ölçekte iklim uyum eylem planlarının hazırlanmasına destek olunması
 • Çevre, İSG, Kalite, Enerji, Sera Gazları İzleme ve Raporlama Yönetim Sistemleri hazırlık, oluşum, uygulama, izleme süreçlerinde destek danışmanlık
 • Çevre yönetimi bilinçlendirme eğitimleri
 • Yönetim sistemleri temel eğitimleri, iç tetkikçi eğitimleri
 • İklim krizi bilinçlendirme eğitimleri, katılım ve farkındalık etkinlikleri
 • Sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, izlenmesi eğitimleri